Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε πῶς ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης προπαγανδίζει τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!! Ἡ συμμετοχή τῆς Ἡγουμένης Θεοξένης Μοναχῆς δέν εἶναι τυχαία στήν Σύνοδο!

23/05/2016

ΕνημερωσηἘνδιαφέρον τοῦ Γέροντος Νεκταρίου καί τῆς ὁμάδος τοῦ blog διά τήν πώληση Διαμερίσματος στην περιοχή Αιγάλεω Αττικής

http://www.imx.gr/images/KatholikoCHRYSOPIGI.jpg


Τήν ἑβδομάδα τῆς διακαινισήμου μετά τό Πάσχα, ἡ Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης στήν πανήγυρή της τήν ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἑορτῆς τῆς Μονῆς, μοίρασε ἕνα φυλλάδιο στούς ἐπισκέπτες. Στό ἐν λόγῳ φυλλάδιο, ἀνάμεσα στά ἄλλα, ἡ Μονή ἀναφέρεται ἀδιακρίτως (ἀλλά ὄχι δικαιολογημένως...) θετικῶς στήν ἐπερχόμενη "Ἁγία"...καί "Μεγάλη" Σύνοδο 2016 στό Κολιμπάρι τῆς Κρήτης! Καλεῖ σέ ἀπαράδεκτη προσευχή γιά νά "στηρίξουμε" τό "ἔργο" τῆς Συνόδου, ἀλλά πρέπει νά διαβάσετε μέ ποιά συνάφεια τό κάνει, πῶς, καί θά ἐννοήσετε...


Κάποιοι ἀπό τούς Κρῆτες πού παρευρέθησαν στό Μοναστήρι, διάβασαν τό φυλλάδιο πού τούς μοιράστηκε καί ἀγανάκτισαν μέ τά γραφόμενα πού ἀφοροῦν τήν Σύνοδο. Ὡς εὐαισθητοποιημένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζοντας προφανῶς τά ἀντικανονικά καί ἀντορθόδοξα περί Συνόδου (ὀργάνωση, δρομολόγηση, θεματολογία της), ἀποφάσισαν νά τό γνωστοποιήσουν στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ διαδικτύου καί νά βγάλει ὁ καθένας τά συμπεράσματά του...

Τούς εὐχαριστοῦμε πού ἐπέλεξαν τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ καί πού μᾶς ἔστειλαν τό ἀπόκομμα ἀπό τό συγκεκριμένο φυλλάδιο ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, αὐτό πού ἀναφέρεται στήν Σύνοδο.

Ὑπενθυμίζουμε στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς:

1. Ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς εἶναι ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ Μονή. Ὁ νοῶν νοείτω...

2. Ἡ Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή εἶναι ἡ μία ἀπό τίς δύο γυναῖκες πού προσκάλεσε προσωπικά ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὥστε νά συμμετάσχουν στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο.

3. Ἡ Θεοξένη Μοναχή μοιράζεται κοινές "οἰκολογικές ἀνησυχίες" μέ τόν Πατριάρχη. Μήπως, ὅμως, μοιράζεται καί κοινές οἰκουμενιστικές "ἀνησυχίες"; Θά δεῖτε παρακάτω...

Οὐδέν κρυπτόν. Τά πάντα καί οἱ πάντες φανερωθήσονται ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, πλήν ὅσων εἶναι ἤδη φανερά.

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε σκαναρισμένο τό ἀπόκομμα τοῦ φυλλαδίου καί θά ἀκολουθήσει μικρός σχολιασμός τοῦ Ἱστολογίου μας ὅσον ἀφορᾶ τά γραφόμενα: 


Σχολιάζουμε κάποια σημαντικά σημεῖα τοῦ ἀποκόμματος:

1. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων χαίρεται πού θά συγκληθεῖ Σύνοδος μετά ἀπό μία χιλιετία, ἀλλά δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό ἄν συγκαλεῖται κανονικῶς καί ὀρθοδόξως! Ὁ χρόνος ἔχει σημασία, ὁ τρόπος...ψιλά δυσανάγνωστα γράμματα...Μᾶς ἔρχεται στό νοῦ ἡ ἁγιοπατερική ρήση: "οὐ τῷ χρόνῳ, οὐδέ τῷ τόπῳ, ἀλλά τῷ τρόπῳ"!

2. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων θεωρεῖ πώς πρέπει νά ληφθοῦν ἀποφάσεις, λόγῳ "πιέσεων" ἐκ τοῦ "σύγχρονου κόσμου". Μᾶς ἔρχεται στό νοῦ ἡ εὐαγγελική ρήση: "καί μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτῳ ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν" (Ρωμ. 12, 2). Τί ἀποφάσεις πρέπει νά ληφθοῦν ἀκριβῶς; Νά ἀλλάξουν τά Ἱερά Εὐαγγελικά καί Πατερικά Κείμενα, οἱ Ἱεροί Κανόνες, ἡ Ἱερά Παράδοση καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ λόγῳ τῶν "προκλήσεων" τοῦ "σύγχρονου" κόσμου; 
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι»(Ματθ. 24.35).

3. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων μέ μία ἀπαράδεκτη ἀπάθεια ἀπαριθμεῖ τήν ἀντορθόδοξη θεματολογία τῆς ἐπερχομένης Συνόδου, πού εἴτε δέν πρέπει νά εἶναι διαπραγματεύσιμη κἄν, εἴτε οἰκουμενίζει ἀπροκάλυπτα (π.χ. ἡ νηστεία, τό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί τά κωλύματά του, ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο" κ.λ.π.)! Οὔτε κοσμικοί καί ἄσχετοι μέ τόν Θεό καί τά ἐκκλησιαστικά νά ὁμιλοῦσαν.

4. Καί μετά ἀπό αὐτήν τήν ἀπαρίθμηση τῶν θεμάτων πού ὄζουν ἀντικανονικότητα καί οἰκουμενισμό, ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων καλεῖ τούς πιστούς σέ προσευχή, ἄκουσον-ἄκουσον: γιά νά στηρίξουμε τό "ἔργο" τῆς Συνόδου γιά: "ἀγάπη", "ἑνότητα" καί "ἀλληλοπεριχώρηση" ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά ἡμῶν μέ ΟΛΟ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ!) τόν ὑπόλοιπο κόσμο!

5. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἔχει τό θράσος βλασφήμως νά βάζει ξεκάρφωτο καί ἀποκομμένο στό στόμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τό λεχθέν: "ἵνα ὦσιν ἕν" γιά νά προπαγανδίσει τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!!

Τῆς παραθέτουμε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ τό τάχα μου λεχθέν περί "ἑνότητος" ἀπό τό ἴδιο τό στόμα τοῦ Ἁγίου στό παρακάτω ἄρθρο μας μέ τό βίντεο, ὅπου ἀποκαλύπτει τόν Οἱκουμενισμό, καί δέν χωρεῖ τίς πονηρές ἀναφορές τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς σέ ἕνα ξεκάρφωτο λεχθέν!:


ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! Καί ἕνας λόγος παραπάνω πού ἡ ἐν λόγῳ Μονή ἐκδίδει βιβλία καί γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο.

Κατά τ' ἄλλα ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς ἔζησε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἔλαβε νάματα ψυχῆς ἐκ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς...

Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία νά μᾶς φωτίσουν τό σκότος!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἀναγνῶστες μας, θεωροῦμε ὅτι ἤδη διαφαίνεται ξεκάθαρα ὁ "ρόλος" πού θά παίξει ἡ Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή στήν ἐπερχόμενη...κατά τ' ἄλλα "Ἁγία" καί "Μεγάλη" Σύνοδο.
Θεός φυλάξοι!

Παραθέτουμε σκαναρισμένο καί τό ὄπισθεν μέρος 
τοῦ ἀποκόμματος:Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, φωτό, ἐπιμέλεια, τό:

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 
 «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, 
ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΧΑΝΙΩΝ

  (Ἐστάλη δωρεάν σ᾽᾽ὅλες τὶς Ἱερές Μονές τῆς Ἑλλάδος, πριν μια 10ετια, ὅταν ἐκδόθηκε)

Διαβάστέ το σε pdf:

«ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»


Την Πέμπτη 26/5/2016 και ώρα 20:00 θα αναρτηθεί το άρθρο με θέμα "Η ΜΑΓΕΙΑ Σ Ε ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ !"


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός


Δεν υπάρχουν σχόλια: