Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Η «Ελένη», ο «Πάρις» και οι... Τροϊκανοί της σύγχρονης εποχής. Εστιάζοντας στις ιστορικές αναλογίες που προδιαγράφουν το μέλλον.

Η «Ελένη», ο «Πάρις» και οι... Τροϊκανοί της σύγχρονης εποχής.Η «Ελένη», ο «Πάρις» και οι... 
Τροϊκανοί της σύγχρονης εποχής. 

Εστιάζοντας στις ιστορικές αναλογίες 
που προδιαγράφουν το μέλλον. 

Η αλλαγή θεματολογίας στο παρόν blog δεν γίνεται ποτέ τυχαία. Η ανάρτηση του θέματος με το οποίο θα γίνετε κοινωνοί αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αναγνώστες δεν είναι έξω από την ευλογία του Τριαδικού Θεού ημών στο Γένος των Ελλήνων. Επιτρέψτε μου ως προς τούτο να σας θυμίσω την μεγάλη αποκάλυψη που μας έκανε ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως και την πνευματική παρακαταθήκη που μας άφησε. 


Ο Άγιος μας είπε ότι: «Ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου και Θεός ημών εδημιούργησε το Γένος των Ελλήνων για να γίνει διδάσκαλος της ανθρωπότητος». Η αναδρομή ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν προ αιώνων η και χιλιετηρίδων προ της Σαρκώσεως του Θείου Λόγου μας εντάσσουν δημιουργικά και χαριτωμένα στην αδιάλειπτη θεία φροντίδα του Θεού μας προς το Γένος ημών έως εσχάτης ημέρας. Έτσι η σύνδεση παλαιοτέρων γεγονότων, με το προχθές, με το χθες, με το σήμερα και το μέλλον είναι αρεστή στο Θεό και επευλογείται όσο οι διαχειριστές του πλούτου του Θεού και του παρόντος blog παραμένουν αδιαλείπτως φίλοι του Ιησού Χριστού.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.

Η «Ελένη», ο «Πάρις» και οι... Τροϊκανοί της σύγχρονης εποχής. 
Εστιάζοντας στις ιστορικές αναλογίες που προδιαγράφουν το μέλλον.

«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης». Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός.


01. Γενικά. Ερμηνεύοντας το «Χιλιάρμενο» 1, κοσμικά και πνευματικά, είχαμε αναφερθεί στις αναλογίες των γεγονότων της εποχής του Τρωικού πολέμου, προς τα σημερινά. Υπενθυμίζομε ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία, ούτε είναι θέμα πεπρωμένου (κισμέτ). Είναι θέμα πνευματικού νόμου.

Τι είναι ο πνευματικός νόμος; Απλά, είναι ο νόμος με τον οποίο κυβερνάει ο Θεός τα σύμπαντα των λογικών δημιουργημάτων, αγγέλων και ανθρώπων. Αυτός, ενώ υπάρχει και μέσα στη συνείδησή μας, φανερώθηκε γραπτά στους ανθρώπους σαν δέκα (10) εντολές από τον καιρό του Μωυσή, και ερμηνεύτηκε πλήρως από τον Κ. Ιησού Χριστό. Ο νόμος αυτός, επειδή ακριβώς αφορά τις λογικές οντότητες που δημιουργήθηκαν αιώνιες, είναι τόσο ισχυρός και μόνιμος, ώστε «είναι ευκολότερο να παρέλθει ο Ουρανός και η Γη, παρά να καταργηθεί κάτι ελάχιστο απ' αυτόν (να πέσει μια κεραία του)». (Λουκ. 16:17) Όσα γεγονότα επιτρέψει ο Θεός να διαδραματισθούν στη γη καθ' όλο το διάστημα μέχρι την 2α Παρουσία, είναι αποτέλεσμα της φροντίδας Του για την σωτηρία των ανθρώπων, διά του Μυστηρίου της «Θείας Οικονομίας», αλλά και της ελεύθερης, ενίοτε μεταβαλλόμενης, βούλησης των ανθρώπων για την τήρηση ή όχι των εντολών Του, καθώς και των δεήσεων και προσπαθειών των αγίων αγγέλων. Την ιστορική εξέλιξη μέχρι να εισέλθουν όλοι οι σωζόμενοι στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και να έρθει η 2α Παρουσία, περιγράφει προφητικά ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. ² ......


Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης 
19/6-Οκτωβρίου 2016, 
Αποστόλου Θωμά 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: