Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

ΣΧΟΛΙΟ ΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ, Κ. Κ. ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΚΕΡΑΙΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕἈγαπητέ καί σεβαστέ μου Γέροντα Νεκτάριε,
μέ ἐνημέρωσαν σχετικά μέ τήν εὔλογη ἀντίδρασή σας σέ γραφόμενα τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἰωσήφ Χαρκιολάκη, τά ὁποῖα παραποιοῦν ἱστορικά καί ἐθνικά δεδομένα ἀναφορικά μέ τήν προέλευση τῶν Ἀρβανιτῶν, καί μάλιστα μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς. Γνωρίζω ὅτι ἔχετε ἀσχοληθεῖ ἐπί σειρά ἐτῶν καί ἐπισταμένως μέ τήν ἱστορία καί πορεία τῶν Ἀρβανιτῶν, γιά τήν ἀποκάλυψη καί ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.
Ὄντως, εἶναι πολύ σπουδαῖο πρᾶγμα γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες νά διαφυλάττουμε ἐν πρώτοις ἀμόλυντη τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί ἐν συνεχείᾳ, νά γνωρίζουμε τήν ἱστορία μας καί νά τήν διαφυλάττουμε ἀκέραια, μαζί μέ ὅλα τά ἐθνικά μας ἀγαθά μέ τά ὁποῖα μᾶς προίκισε ὁ Κύριος καί γιά τά ὁποῖα σημειωτέον ἔχυσαν τό αἷμα τους Ἅγιοι καί Ἥρωες! Καλούμαστε κάθε στιγμή νά ἀποδεικνυόμαστε ἀντάξιοι κληρονόμοι καί διαχειριστές τους.
Ὡς γνωστόν, ὅταν παραποιεῖται ἡ ἱστορία ἑνός ἔθνους, χάνεται ἡ ἐθνική του ταυτότητα καί ἀσφάλεια καί μετατρέπεται ἐπικίνδυνα σέ εὔκολη λεία ἐπίβουλων ἐχθρῶν.   Εἰδικά σέ καιρούς χαλεπούς ὅπως αὐτοί πού διανύουμε, ὅπου ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί ἡ Ἐθνική μας κυριαρχία κινδυνεύουν πανταχόθεν καί βάλλονται ἀπό τήν Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ὀργάνων της. Ἔχουμε, λοιπόν, ἕναν λόγο παραπάνω ὥστε νά εἴμαστε προσεχτικοί, συνετοί καί ἄγρυπνοι φρουροί τους.
Ἀγαπητέ Γέροντα Νεκάριε, σᾶς συγχαίρω γιά τόν ζῆλο καί τήν μαχητικότητά σας, τόσο στά πνευματικά, ὅσο καί στά ἐθνικά μας θέματα. Συνεχίστε μέ τήν ἴδια ζέση καί ἀγάπη πρός τούς Χριστιανούς καί τούς Ἕλληνες καί θά εἴμαστε στό πλευρό σας.

Μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ,
Γέρων Σάββας Λαυριώτης
Δεν υπάρχουν σχόλια: